Co doporučujeme

Pro případ, že se rozhodnete situaci řešit:


Uschovejte si všechny důkazy o fyzickém násilí (roztrhané oblečení, fotografie modřin a zranění atd.). Pokud máte sebemenší zranění, nebo se necítíte dobře, vyhledejte lékařské ošetření.

Domluvte si signál se sousedy, aby zavolali Policii ČR. (např. rozsvícením světla). Do příjezdu policie neuklízejte zničené věci v bytě a jiné stopy po napadení. Slouží jako svědectví o tom, co se v bytě odehrálo.

Uschovejte si u člověka, kterému věříte, náhradní klíče, oblečení, důležité dokumenty, lékařské předpisy a nějaké peníze na živobytí.

Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku.
Pamatujte si, kam se můžete obrátit se žádostí o pomoc. Řekněte někomu, co se u vás děje. Noste s sebou telefonní čísla svých přátel.


Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu a určete jim bezpečné místo v bytě – pokoj, který lze zamknout, sousední dům, kam se mohou v případě hrožení ukrýt. Poučte je, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí,a nikoliv vás ochraňovat.


Nestyďte se vyhledat pomoc příbuzných a odborníků Intervenčního centra, které pomáhá osobám ohroženým domácím násilím.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.