Nebezpečné pronásledování

 

Nebezpečné pronásledování neboli stalking je obecně považováno za zvláštní projev násilí. Hlavním znakem jsou plánované a úporné projevy nevyžádané a nechtěné pozornosti, které pronásledovaná osoba vnímá jako obtěžující a ohrožující.

  

Typické projevy nebezpečného pronásledování:

 

  • opakované pokusy o kontakt (dopisy, telefonáty, maily, sms, zasílání drobných předmětů, dárků), které jsou pro pronásledovanou osobu vyčerpávající
  • pronásledovatel vyjadřuje moc v podobě přímých nebo nepřímých výhrůžek, které vzbuzují u pronásledované osoby oprávněný strach a obavy (několika hodinové postávání před domem)
  • ničení věcí, které patří pronásledované osobě (propíchnuté pneumatiky, zničené předměty před domem,…)

Přímým následkem stalkingu je závažné narušování soukromí  a ztráta pocitu bezpečnosti. Tyto situace vedou u  ohrožené osoby  k závažným psychickým následkům, které se projevují poruchami spánku, soustředění, zvýšenou úzkostností, myšlenkami na sebevraždu.

Nebezpečné pronásledování naplňuje původní význam anglického výrazu "stalking", který znamená stopování, resp.stopováním uštvat lovenou zvěř k smrti.

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.