Kontakty

Kynšperk n/O

vedoucí PS p. Libor Račko

tel.: 734 389 745

ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Sokolov

Petra Slivoňová

tel.: 733 778 321

ps.sokolov@pomocvnouziops.cz

Klubíček dříve narozených

V rámci Pečovatelské služby
jsme, dne 7.12.2010, uvedli do provozu bezplatný klub třetího věku, s názvem „Klubíček dříve narozených“. Scházíme se zde jednou za dva až tři týdny na dvě hodiny, zpravidla v úterý, za účelem relaxace, zajímavého povídání a k činnostem, které vedou k povzbuzení organismu, načerpání pozitivní energie i psychické pohodě všech zúčastněných.


Přicházejí sem i zajímaví hosté, kteří své informace předávají návštěvníkům klubu ve svém volném čase, a to od srdce a většinou i bez nároku na honorář. Vstup do klubu je bezplatný, zcela dobrovolný a k ničemu návštěvníky nezavazuje.

Tento klub je provozován, díky peněžnímu daru Nadačního fondu GSK, v renovovaných prostorách Pečovatelské služby, která sídlí v bývalé budově DPS v Zámečnické ulici č. 501, v Kynšperku nad Ohří.

Tuto aktivitu návštěvníci klubu vítají, protože (dle jejich slov) je to jedna z mála možností, jak neztratit kontakt se svými vrstevníky a zachovat si kontakt se společenským prostředím.

Návštěvnost klubu se pohybuje přibližně kolem deseti až patnácti účastníků na jedno sezení. Převážná většina účastníků a zájemců o tyto aktivity jsou ženy. Některé z nich do klubu dochází již pravidelně, a na tato setkání se těší.

Pomalu k nám nacházejí cestu i občané z široké veřejnosti, kteří nejsou klienty Pečovatelské služby.

Účastníci klubu mohou vybírat např. z těchto aktivit:


  • předčítání z knih, časopisů a denního tisku

  • zpěv a poslech hudby

  • kreslení na tabuli

  • procvičování paměti či nácvik jemné motoriky

  • tanec, protahující cviky

  • verbální i neverbální komunikace

  • reminiscence / o vzpomínání je velký zájem/

  • TV, video, PC

  • setkání se zajímavými lidmi


(Z hostů jsme v klubu uvítali již evangelického faráře, preventistku PČR, nyní je v jednání referentka majetkového odboru z města a několik dalších hostů).

Velký důraz zde klademe na vzájemnou komunikaci, upřednostňujeme dialog a diskuzi na aktuální témata, která si volí klienti dle svých potřeb.

Všechny aktivity probíhají formou hry a pod odborným dohledem zkušené pracovnice, která se účastníkům věnuje ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Náš klub slouží v podstatě i jako místo, kam se návštěvníci mohou obrátit pro radu a pomoc v situacích, se kterými si sami nevědí rady (v minulých dnech jsme např. společně vyplňovali formuláře na Sčítání lidu, domů a bytů 2011,aj).

Na všech našich setkáních vždy vítáme rady, náměty, návrhy či připomínky našich návštěvníků, protože jsou motivací a vodítkem ke zlepšování a rozvoji činnosti klubu.

Jako bonus návštěvníkům klubu nabízíme zdarma čaj, kávu, minerální vody a malé občerstvení (čerstvé pečivo, sušenky, cukroví apod.)


Pokud bychom získali potřebné finanční prostředky, rádi bychom s účastníky našeho klubu uskutečnili i výlety na zajímavá místa či kulturní památky v ČR.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.