Dluhová poradna (Odborné sociální poradenství)
Rychlé tempo zadlužování českých domácností je skutečností několika posledních let. K mohutnému nárůstu objemu bankovních i nebankovních úvěrů však došlo v České republice již  na konci 90. let. Podle údajů Českého statistického úřadu činily koncem roku 1995 bankovní úvěry a pohledávky za českými domácnostmi 35,5 mld. Kč. Na konci roku 2004 pak dosáhly dluhy českých domácností celkové výše 315,3 mld. Kč. Souhrnná hodnota dluhů domácností v ČR tedy zaznamenala za léta 1995 až 2004 nárůst o téměř 889 %.
(Informační brožura Dluhová problematika)


Co nabízíme:

  finanční poradenství - zvláštní důraz klademe na finanční gramotnost a pomoc s nezvládnutými dluhy. Pro tuto činnost zaměstnáváme špičkového odborníka s dlouholetými zkušenostmi z bankovnictví, s přehledem a zkušenostmi nejen v oblasti spotřebních úvěrů, ale i úvěrů hypotéčních a podnikatelských. Se zkušenostmi se zpracováváním návrhů na oddlužení, se zkušenostmi s konsolidací finanční situace předlužených osob.

  poradenství v orientaci v našem sociálním systému (t.j. dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, příspěvku na péči, veřejné služby a veřejně prospěšných prací, podpory v nezaměstnanosti, kompetencích jednotlivých úřadů a institucí apod.).

  poradenství v oblasti vzdělávání (systému školství, možnostem získání kvalifikace a rekvalifikace, doporučení k výběru vhodného studia apod.)

Poslání služby:


Posláním Odborného sociálního poradenství je pomoci osobám v tíživé životní situaci, ohroženým sociálním vyloučením, znát svá práva a povinnosti a umět hájit své oprávněné zájmy tak, aby ve spolupráci s poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezli řešení své situace.


Cílová skupina:


Do cílové skupiny služby patří každá osoba v krizi, která se ocitla v obtížné životní situaci a které chybí informace o jejích právech a povinnostech, o možnostech řešení situace a o dalších dostupných službách.


Cíle služby:


 • získání nových informací nebo dovedností, směřujících ke zvýšení samostatnosti a zvládnutí náročné situace
 • objektivní orientace a povědomí o tom, jaké kroky je třeba učinit ke zlepšení situace
 • aktivní spolupráce a přístup, přispívající k řešení vlastní nepříznivé situace
 • podpora při jednání s věřiteli, exekutorskými úřady, soudy, příp. dalšími institucemi a orgány státu
 • motivace k řešení své platební neschopnosti aktivním a zodpovědným přístupem

V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Odborné sociální poradenství pdf - (251.06 KB)
Regionální karta služby Odborné sociální poradenství 
Popis realizace poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství pdf - (413.45 KB)
Podrobné informace o způsobu poskytování sociální služby 

Naše odborné sociální poradenství  je primárně určeno pro občany města Sokolov a přilehlých obcí, v případě volné kapacity budeme svoje služby poskytovat bez ohledu na místo trvalého bydliště klienta.
Tuto naši aktivitu finančně podpořily město Sokolov a NF GlaxoSmithKline

Přečtěte si:
DNES kraj karlovarský 9.6.2012 pdf - (1.56 MB)
 
DNES kraj karlovarský 29.5.2012 pdf - (773.75 KB)
 

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje a města Sokolov.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.