Pomoc v nouzi, o.p.s. více o naší organizaci

Pomoc v nouzi, o.p.s., poskytuje tyto sociální služby:


Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost bezpečné prostory, např. azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, noclehárnu, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, apod.


Naše úsilí směřuje k tomu, aby se u nás potkávali lidé, kteří pomoc a podporu potřebují a hledají, s lidmi, kteří ji nabízejí a umí poskytnout.

My, lidé pracující pro Pomoc v nouzi, o.p.s., vnímáme jako nezbytné stále ověřovat, zda jsou naše nabídky pomoci a podpory pro klienty tím nejlepším řešením. Bráníme se zažitým stereotypům a hledáme nové cesty. 


Cílem a smyslem našeho snažení je, aby se ti, co se na nás obracejí, nacházeli sebe a své místo mezi ostatními lidmi a dál žili plnohodnotný život i bez naší pomoci.


  Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov
  IČ: 27991997
  E-mail: info@pomocvnouziops.cz
  č.účtu pro běžné platby: 3729596359/0800
  č.účtu pro úhrady za klienty: 2600063370/2010
  ID datové schránky: wyqc2n7

V rámci poskytování služby intervenční centrum pro dobro našich klientů a pracovníků úzce spolupracujeme s advokátní kanceláří Mgr. Hana Havelková – poskytovatelem pomoci obětem trestných činů.

Kontakt:

Jaltská 7, 360 01, Karlovy Vary
Mgr. Patrik Tuka – tel.: 721 857 962
Mgr. Hana Havelková – tel.: 739 311 328

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.