2013

V roce 2013 se na financování našich sociálních služeb podíleli tito donátoři:Ministerstvo práce a sociálních věcí dotací ze SR ČR
Město Sokolov

www.sokolov.cz

věnovalo účelovou dotaci z Fondu sociální podpory ve výši 715 000,- Kč na celoroční činnost Azylových domů, Intervenčního centra, Domů na půl cesty, Nízkoprahového denního centra a Dluhové poradny.Karlovarský kraj nás opět podpořil dotací z Fondu pro NNO.

Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz

poskytlo 200 000,- Kč na provoz pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří.


HERMANN GUTMANN STIFTUNG

www.hermann-gutmann-stiftung.de

Nadace HERMANN GUTMANN STIFTUNG z Norimberku v SRN podpořila částkou 9 200,- EURO výrobu a prodej dárkového zboží, prací klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří.
Sdružení nájemníků Karlovy Vary

poskytlo finanční dar ve výši 20 000,- Kč na podporu sociálních služeb
Město Sokolov

www.sokolov.cz

věnovalo výtěžekze vstupného na koncert Hudby Hradní stráže A PČR ve výši 29 500,- KčMěsto Cheb

Věnovalo finanční dar na činnost ve výši 30 000,- KčKarlovarský kraj

Dotace z Programu kriminality ve výši 32 100,- Kč


Nadace KB – Jistota

Nadace věnovala finanční dar ve výši 75 000,- KčNadace ČEZ - Zaměstnanecké granty

Nadace věnovala finanční dar na výrobu videovizitek o sociálních službách ve výši 30 000,- Kč
Město Březová

www.mu-brezova.cz

poskytlo finanční příspěvek – dotaci ve výši 3 000,- Kč na úhradu dalšího vzdělávání, rekvalifikaci uživatelů sociálních služeb a na organizaci volnočasových aktivit.
Farní charita Sokolov

fch-sokolov.webnode.cz

poskytla peněžní dar ve výši        10 000,- Kč na podporu sociálních služeb.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.