Noclehárna

Naše služba je určena lidem, kteří jsou bez přístřeší a hledají nocleh v bezpečném prostředí s možností osobní hygieny. 


Nabízíme Vám zejména:

  • bezpečné a klidné zázemí pro odpočinek,
  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • základní sociální poradenství.


Cílem je poskytnout uživateli našich služeb maximální podporu v jeho návratu do společnosti, podpořit jej v krocích, které povedou k jeho plnému zapojení do života – mít své bydlení, práci, rodinu okruh přátel. 


Posláním našeho zařízení je poskytnout sociální pomoc osobám bez přístřeší, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny zvládnout samy.


Komu naše služba není určena:

  • agresivním osobám, které ohrožují pracovníky zařízení nebo uživatele služeb,
  • osobám, které přicházejí do zařízení pod vlivem alkoholu či drog nebo tyto návykové látky v zařízení užijí a chovají se pod jejich vlivem agresivně,
  • osobám, které odmítnou respektovat vnitřní pravidla Noclehárny.


Provozní doba:

Pondělí až neděle

od 20:00 do 07:00 hodin


V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Noclehárna pdf - (253.28 KB)
Regionální karta služby Noclehárna 
Popis realizace poskytování sociální služby Noclehárna pdf - (569.37 KB)
Podrobné informace o způsobu poskytování služby 

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje a města Sokolova.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.