Noclehárna

Projekt je financován z prostředků Karlovarského kraje.

Služba je poskytována za finanční podpory města Sokolova.


Naše služba je určena lidem, kteří jsou bez přístřeší a hledají nocleh v bezpečném prostředí s možností osobní hygieny. 


Nabízíme Vám zejména:

  • bezpečné a klidné zázemí pro odpočinek,
  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • základní sociální poradenství.


Posláním služby Noclehárna je poskytnutí možnosti přenocování a využití hygienického zařízení plnoletým osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podpora ve snaze při řešení této situace. 


Cílem služby Noclehárna je Uživateli služby poskytovat takovou míru podpory, aby i přes svou nepříznivou sociální situaci mohl být  vyspalý a odpočatý, mohl využívat hygienické zařízení, kde se může umýt a udržovat osobní čistotu a aby byl dostatečně informovaný o možnostech řešení své situace.


Komu naše služba není určena:

  • agresivním osobám, které ohrožují pracovníky zařízení nebo uživatele služeb,
  • osobám, které přicházejí do zařízení pod vlivem alkoholu či drog nebo tyto návykové látky v zařízení užijí a chovají se pod jejich vlivem agresivně,
  • osobám, které odmítnou respektovat vnitřní pravidla Noclehárny.


Provozní doba:

Pondělí až neděle

od 20:00 do 07:00 hodin


Výše úhrady za poskytování sociální služby noclehárny je od 1. 11. 2022 ve výši 40,- Kč / noc.

V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Domácí řád služby Noclehárna pdf - (165.14 KB)
 
Regionální karta služby Noclehárna pdf - (253.28 KB)
Regionální karta služby Noclehárna 
Popis realizace sociální služby Noclehárna pdf - (280.8 KB)
Popis realizace sociální služby Noclehárna 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.