Kontakty

Kynšperk n/O

vedoucí PS p. Libor Račko

tel.: 734 389 745

ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Sokolov

Petra Slivoňová

tel.: 733 778 321

ps.sokolov@pomocvnouziops.cz

Pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak, aby naši klienti mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí dle svých zvyklostí.

Tato služba je žádoucí z důvodu prevence proti sociálnímu vyloučení níže uvedených cílových skupin. Laskavou a odbornou péčí chceme podporovat a pomáhat klientům zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti.


Cíl služby 

 • podporovat klienty v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech

 • pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci

 • napomáhat klientům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí

 • podporovat klienty v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženyPečovatelská služba nabízí tyto služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při zajištění stravy nebo poskytnutí stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • fakultativní úkony nad rámec základních činností

(podrobně jsou nabízené služby popsány v dokumentu "Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba" na konci této stránky)

Zásady a principy poskytované sociální služby:

 • respektování práv klientů, právo na soukromí klientů a jejich rodin, zachování diskrétnosti

 • rovný, nediskriminující přístup ke každému klientovi

 • podpora samostatného rozhodování klientů

 • podpora soběstačnosti a důstojnosti klienta

 • individuální a lidský přístup ke každému klientovi

 • flexibilita poskytovaných služeb s ohledem na bezpečí klienta

 • důraz na zvyšování sebevědomí klientů

 • začleňování klientů do společenského, kulturního nebo veřejného života

 • důraz na odbornost vykonávané práce

 • dodržování standardů kvality sociálních služeb a etického kodexu

 • zajišťování návaznosti služby na další poskytovatele, instituce a organizace


Kde nás najdete a kde poskytujeme službu (územní rozsah poskytování služby):

Pečovatelskou službu poskytujeme lidem v jejich domácnostech. Tato služba má tři zázemí pro místa poskytování a to v Kynšperku nad Ohří, v Sokolově a v Lubech. Služba je zajišťována ve všech zmíněných městech a také v městech a obcích nacházejích se v okruhu 25 km od Kynšperka nad Ohří a Sokolova.

Zázemí pro rádius města  Kynšperka nad Ohří, je na adrese Zámečnická 501/7, je v centru města, nedaleko od autobusového nádraží, pošty, městského úřadu a lékárny.

Zázemí pro pracovníky pečovatelské služby pro rádius města Sokolov se nachází ve městě Sokolov, ul. Jednoty 2233, v pronajatých prostorách v areálu bývalého autobusového nádraží v centru města. Jedná se o nebytový, přízemní prostor o ploše 60 m2. Je dostupný pěšky i MHD.  Objekt je situován v blízkosti centra města, s velmi dobrou dostupností všech potřebných institucí, jako MěÚ, PČR, ÚP v Sokolově, vlakové a autobusové nádraží, nemocnice, poliklinika a další služby občanské vybavenosti.

Objekt je jednopodlažní a je do něj bezbariérový přístup.

Zázemí pro zaměstnance v Lubech a okolních obcích (Plesná, Nový Kostel) se nachází v přízemí budovy v Masarykově ulici č. 688.Cílová skupina

Pečovatelská služba poskytuje sociální služby rodinám s dítětem/dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří si nejsou schopni sami zabezpečit a uspokojit základní životní potřeby (zajištění stravy, úklid domácnosti, osobní hygienu, využívání veřejných služeb ve svém okolí), na které byli zvyklí.Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku.


Specifikace cílové skupiny:


 • Senioři a zdravotně postižení, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění, nepříznivého zdravotního stavu či zdravotního postižení, či z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu (např. návrat z hospitalizace) nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost.

 • Rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Pečovatelská služba se poskytne i rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.

Služba není určena občanům, kteří:

 • jsou zdraví a soběstační

 • jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání v domácím prostředí


Pečovatelská služba je sociální služba a není hrazena ze zdravotního pojištění.Kapacita terénní formy poskytování:


Maximální okamžitá kapacita služby je 9 klientů, přičemž denní kapacita je max. 60 klientů včetně rozvozu obědů

Provozní doba:


pondělí:
7:00 - 15:30
úterý:
7:00 - 15:30
středa:
7:00 - 15:30
čtvrtek:
7:00 - 15:30
pátek:
7:00 - 15:30

Na základě předchozí dohody s uživatelem služby lze v pracovní dny sociální službu poskytovat navíc od 15:30 do 22:00 hod., ve dnech volna a o svátcích od 7:00 do 22:00 hod.

Odmítnutí poskytování pečovatelské služby:


K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může dojít pouze ve třech vymezených situacích dle § 91 zákona o sociálních službách.

Jde o tyto situace:


a) neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,

b) je naplněna či přeplněna kapacita pečovatelské služby,

c) žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy


V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Pečovatelská služba pdf - (177.06 KB)
Regionální karta služby Pečovatelská služba 
Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba pdf - (326.46 KB)
Podrobné informace o způsobu poskytování služby jak pro Kynšperk nad Ohří, tak pro Sokolov. Dokument popisuje službu v podobě aktuální od 1.5.2018. 
Leták o Pečovatelské službě v Kynšperku nad Ohří pdf - (5.89 MB)
Leták ještě neobsahuje informace o rozšíření této služby od 1.5.2018 i do Sokolova a okolí, přesto je většina informací popisujích službu použitelná i pro Sokolov. Na novém letáku pracujeme. 
Leták o Pečovatelské službě - doplnění pdf - (143.32 KB)
Informační leták lze vytisknout, vystřihnout a pro doplnění vložit do stávajícího Letáku o Pečovatelské službě v Kynšperku nad Ohří. 

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

Díky dotaci od Karlovarského kraje došlo k pořízení nového automobilu
a pomůcek pro manipulaci s klienty Pečovatelské služby.Služba je poskytována a realizována za finanční podpory města Sokolova, Lubů, Plesné, Kynšperka nad Ohří a obce Šabiny.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.