O Azylovém domu
  • Adresy zařízení: Sokolov, Fibichova 852, Dvořákova 853, Kynšperk nad Ohří, Jana Nerudy 494 a Nebanice 31
  • Telefon: 733 729 819
  • E-mail: ad.sokolov@pomocvnouziops.cz


Službu azylový dům poskytujeme na výše uvedených adresách. Celkem jsme schopni nabídnout 57 lůžek.


Azylový dům v Sokolově je umístěn v klidné části města, ve čtvrti nazývané Šenvert. Dobrá dostupnost služby je zřejmá z toho, že potřebné instituce jako Městský úřad v Sokolově, Probační a mediační služba, Úřad práce v Sokolově, autobusové a vlakové nádraží jsou chůzí dosažitelné do 10-15 minut, nemocnice, poliklinika cca za 20 minut. Navíc v blízkosti objektu je zastávka MHD a ČSAD.
Azylový dům Kynšperku nad Ohří je umístěn v centru města, v rodinném domě, uprostřed zahrady. Dopravní dostupnost je velmi dobrá.
Azylový dům v Nebanicích je ve velmi klidné oblasti, nicméně s dobrou dopravní dostupností, cca 50 od vlakové zastávky. Je zde i pošta a obchod.


Denní časový rozsah poskytování služby


Všechny části této sociální služby mají provozní dobu 7 dní v týdnu.

Příjem nových zájemců o službu je vždy od 8.00 hodin do 19,00hodin. V tuto dobu mohou zájemci o službu kontaktovat kancelář AD Sokolov osobně nebo na tel. čísle 733 729 819 Dále AD Kynšperk nad Ohří osobně nebo na tel. čísle 733 723 934 a AD Nebanice na tel. čísle 734 483 191 a přítomný zaměstnanec se jim bude věnovat. 


Zájemcům o službu bude poskytovat služby sociální pracovník a  pracovník v sociálních službách.


Poskytnutí ubytování

Máme k dispozici jak byty, tak samostatné  pokoje s různým počtem lůžek. Pokoje i byty jsou vybaveny standardně a vždy mají odpovídající sociální zařízení a vybavené kuchyně, ať již samostatné či společné


Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy


Naši klienti mají k dispozici kuchyně, ve kterých si mohou potraviny sami upravit.


Během vstupního pohovoru může vyplynout, že nově příchozí klient není zabezpečen žádným jiným příjmem a tudíž hrozí, že nebude zajištěna tato základní životní potřeba. V tom případě mu stravu (potraviny) poskytujeme zdarma v průměrné hodnotě poměrné denní části aktuálního existenčního minima. Stravu pořizujeme s přihlédnutím k individuálním dietním potřebám klienta (např. diabetes).


Na tuto formu potravinové pomoci není žádný právní nárok a záleží pouze na tom, zda se na ni v příslušném roce podařilo zajistit od přispěvatelů a dárců finanční prostředky. 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.